<div align="center"> <h1>Czeczenia Walczy !!!</h1> <h3>Wojna w Czeczenii - historia kraju, opis konfliktu, mapy, zdjecia ludność cywilna, bohaterowie narodowi</h3> <p>Czeczenia, Szamil, Dudajew, Basajew, Dżochar, wojna, Kaukaz, Rosja, konflikt, mapy, zdjęcia, bohaterowie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://czeczenia.pl/index.php" rel="nofollow">http://czeczenia.pl/index.php</a></p> </div>